Електронски потпис

 

"Електронски потпис представља скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са електронским документом и који служе за идентификацију потписника."
"Квалификовани електронски потпис представља електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената, и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај и који испуњава услове утврђене Законом о електронском потпису."
Претходно дате дефиниције су у целости преузете из Закона о електронском потпису.
 

Електронски сертификат

 

Електронски (дигитални) сертификат је електронски документ који издаје сертификационо тело. Електронски сертификат садржи податке о кориснику сертификата и податке о издаваоцу сертификата. То је електронска потврда којом се потврђује веза између јавног кључа и његовог власника.

Сертификати сертификационог тела МО и ВС:

 

  • RootCA MO i VS -Сертификат Главног (Root) Сертификационог тела МО и ВС,
  • RootCA MO i VS 2 -Сертификат Главног (Root) Сертификационог тела МО и ВС,
  • UzKCA MO i VS -Сертификат Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата,
  • UzKCA MO i VS 2 -Сертификат Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата,
  • UzKCA MO i VS 3 -Сертификат Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата,
  • UzKCA MO i VS 4 -Сертификат Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата.
 

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Претрага