Листа опозваних сертификата

 

Листа опозваних сертификата (Certificate Revocation List, CRL) омогућава корисницима, који комуницирају у датом PKI, проверу валидности електронских сертификата друге стране у комуникацији.
 
CRL је бинарна датотека која садржи следеће информације:
 
  • листу опозваних сертификата,
  • назив издаваоца CRL,
  • време када је CRL издатa,
  • време када ће следећа верзија CRL бити публикована.


  • RootCA MO i VS - CRL Root Сертификационог тела МО и ВС;
  • RootCA MO i VS 2 CRL Root Сертификационог тела МО и ВС;
  • UzKCA MO i VS - CRL Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата.
  • UzKCA MO i VS 3 - CRL Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата.
  • UzKCA MO i VS 4 CRL Сертификационог тела МО и ВС за издавање квалификованих електронских сертификата.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Претрага