Инфраструктура јавних кључева

  
Инфраструктура јавних кључева (Public Key Infrastrukture, PKI) представља инфраструктуру засновану на примени криптографије јавних кључева. То подразумева постојање пара кључева, јавног и приватног, од којих се јавни кључ налази у оквиру електронског сертификата који се издају кориснику.
 
PKI је заснован на постојању тела од поверења, односно сертификационог тела, које издаје електронске сертификате и тиме гарантује везу између јавног кључа и индетитета одређеног субјекта.
 
Учесници у PKI МО и ВС су:
• Сертификационо тело МО и ВС
• Регистрациона тела МО и ВС
• Корисници
 

Сертификационо тело МО и ВС

За више информација о Сертификационом телу МО и ВС кликните овде.
 

Регистрациона тела МО и ВС

Регистрациона тела МО и ВС врше проверу идентитета подносиоца захтева за издавањем квалификованог електронског сертификата и електронског сертификата, и генеришу захтев за издавање наведених сертификата.
 
У Министарству одбране и Војсци Србије постоје две врсте регистрационих тела:
  • регистрационо тело за запослене у Министарству одбране и Војсци Србије и
  • регистрационо тело за кориснике Фонда СОВО.

Регистрациона тела МО и ВС:

  • Спроводе све кораке у процедури идентификације корисника што је дефинисано важећим законским документима и општим правилима сертификације Сертификационог тела МО и ВС.
  • Уносе податке о кориснику и формирају захтев за издавање сертификата.
  • Иницирају процес којим се започиње процедура за издавање сертификата корисника, у току којег се креирају криптографски кључеви и сертификати корисника.
  • Дистрибуирају квалификовани електронски сертификат и електронски сертификат (идентификациона документа која су физички носиоци сертификата) до крајњих корисника.
 

Корисници

Корисници су лица запослена у МО и ВС, ученици и студенти Универзитета одбране
која користе услуге Сертификационог тела МО и ВС.
 
Корисници као учесници PKI: 
  • Подносе захтев за добијање квалификованог електронског сертификата и електронског сертификата.
  • Идентификовани су као власници квалификованог електронског сертификата и електронског сертификата у самом сертификату.
  • Поседују приватни кључ који одговара јавном кључу који је наведен у корисниковом квалификованом електронском сертификату и електронском сертификату.

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Претрага