СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО

Mинистарства одбране и Војске Србије

 

 

Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије (у даљем тексту: Сертификационо тело МО и ВС) издаје квалификоване електронске сертификате и електронске сертификате за потребе Министарства одбране и Војске Србије.
 
Сертификационо тело МО и ВС наведене сертификате потписује користећи свој приватни кључ и асиметрични криптографски алгоритам.
 
У тако потписаном сертификату, Сертификационо тело МО и ВС се индетификује као издавач квалификованог електронског сертификата у складу са Законом о електронском потпису и одоговарајућим подзаконским актима, односно издавач електронских сертификата.
 
Послове Сертификационог тела МО и ВС обавља организацона целина Војске Србије у оквиру Центра за примењену математику и електронику (ЦПМЕ).
 
Сертификационо тело МО и ВС издаје квалификоване електронске сертификате корисника у складу са документима:
 
  • ETSI ESI TS 101 862 „Qualified Certificate Profile”,
  • RFC 3739 „Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile“,
  • RFC 5280 „Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile”,
  • ETSI TS 102 280 „X.509 V.3 Certificate Profile for Certificates Issued to Natural Persons"
и са обавезним садржајем дефинисаним у члану 17. Закона о електронском потпису.
 

АРХИТЕКТУРА

Сертификационог тела МО и ВС

 

Сертификационо тело МО и ВС представља хијерархијску архитектуру, са једним Root сертификационим телом и два потчињена сертификациона тела.
 
  • Root сертификационо тело – је главно самопотписано сертификационо тело које издаје електронске сертификате потчињеним сертификационим телима  МО и ВС и публикује листу опозваних сертификата на Root нивоу.
  • Потчињено сертификационо тело – је подређено сертификационо тело које издаје квалификоване електронске сертификате и електронске сертификате запосленим у МО и ВС, студентима и ученицима Универзитета одбране и здравственим осигураницима Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Фонд СОВО).

 

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Претрага